Certifikační autorita

Pojišťovna České spořitelny provozuje CA (Certifikační autoritu) jako součást systému PKI (Infrastruktury veřejných klíčů), která vydává elektronické certifikáty pro autentizaci (ověření) uživatelů informačních systémů a elektronické certifikáty pro šifrování dat. Tyto vydává pro interní potřebu a obchodní partnery. Podmínky vydání a používání těchto certifikátů jsou definovány v níže uvedených politikách. Certifikační autorita Pojišťovny České spořitelny (CAPOJCS) je vydávající autoritou a její kořenová autorita je Certifikační autorita České spořitelny (CAIROOT). Držitelé certifikátů vydaných CAPOJCS jsou povinni dodržovat obecnou certifikační politiku této CA a konkrétní certifikační politiku pro jednotlivé typy certifikátů.