Co budu potřebovat pro nahlášení pojistné události

Jak on-line hlášení probíhá?

On-line hlášení pojistné události vás rychle a jednoduše provede celým procesem. Automaticky hlídá, zda máte riziko pojištěno a jaké podklady máte pojišťovně zaslat. Potřebné dokumenty můžete předat také elektronicky přes webovou stránku.

Kdy nahlásit pojistnou událost?

Pojistnou událost hlaste nejlépe po dokončení léčení, v případě trvalých následků úrazu po jejich ustálení.

Co budete k nahlášení potřebovat?

Před nahlášením pojistné události si připravte:

  • Číslo pojistné smlouvy
  • Údaje o pojištěném
  • Informace o vzniku pojistné události (např. kdy a jak došlo k úrazu)
  • Lékařské zprávy (z prvního ošetření, případně z průběhu a ukončení léčby)

Ostatní dokumenty můžete přiložit on-line také následně nebo je poslat poštou. Rychlé doložení urychlí vyřízení vaší pojistné události. Na doložení dokumentů vás systém upozorní a informaci obdržíte i v e-mailu s potvrzením o nahlášení. Pro vaši představu se jedná například o následující dokumenty.