Předběžné krytí

 

Pojistná ochrana již od 3. dne po podpisu smlouvy

Předběžné krytí je automaticky sjednáno na pojistnou dobu od třetího dne od podpisu nabídky smlouvy do dne uvedeného jako počátek pojištění, max. na 29 dnů (den podpisu je prvním dnem). Vztahuje se pouze na pojistné smlouvy s počátkem pojištění stanoveným na 1. den následujícího měsíce po datu podpisu nabídky (neplatí pro pojistné smlouvy s tzv. odloženým počátkem pojištění)

Předběžné krytí dospělých se vztahuje na úrazová rizika sjednaná v nabídce s max. rozsahem:

 • Základní pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin, vč. doplňkového pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin, max. 300 000 Kč
 • Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče (následkem úrazu), max. 300 000 Kč (pro každý stupeň invalidity)
 • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu, max. 1 500 000 Kč
 • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu při dopravní nehodě, max. 1 000 000 Kč
 • Pojištění trvalých následků úrazu, max. 1 500 000 Kč (v součtu za obě varianty)
 • Pojištění denního odškodného – úraz, max. 650 Kč/den
 • Pojištění hospitalizace (následkem úrazu), max. 650 Kč/den
 • Připojištění úrazu k pracovní neschopnosti, max. 650 Kč/den

Předběžné krytí dětí se vztahuje na rizika sjednaná v nabídce s max. rozsahem:

 • Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin – max. 100 000 Kč
 • Pojištění trvalých následků úrazu, max. 1 500 000 Kč
 • Pojištění denního odškodného – úraz, max. 800 Kč/den
 • Pojištění denního odškodného – úraz s progresí, 300 Kč/den
 • Pojištění hospitalizace (následkem úrazu), max. 1 000 Kč/den

Spočítat pojištění

Spočítejte si pojistku dle zadaných parametrů

Kalkulačka
Sjednat pojištění

Najděte nejbližší pobočku a sjednejte si schůzku.

Sjednat schůzku