Informace o webu

Ochrana osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Dovolujeme si vám předložit tyto Zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů vás, našich klientů.

Cílem dokumentu je poskytnout vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého klienta Pojišťovny České spořitelny.

Více o ochraně osobních údajů zde>>

Podmínky používání

  • Provozovatelem internetových stránek www.pojistovnacs.cz a www.flexi.cz je Pojišťovna České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen „Provozovatel“), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorský zákon“) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Více o podmínkách používání zde>>

Prohlášení o přístupnosti

Při tvorbě a správě těchto stránek byla a je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby byly splněny všechny zásady přístupnosti podle metodik Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých), WCAG 1.0 a Pravidel tvorby přístupného webu.

Více o prohlášení o přístupnosti zde>>