Vaše podněty a připomínky

 
Špatně zadané číslo smlouvy.
 
Zadali jste e-mail ve špatném tvaru.
E-mail je povinná položka.
 
Zadali jste telefon ve špatném tvaru.
 
Tato položka je povinná.
 
 
 

Spokojenost našich klientů je pro nás na prvním místě

Máte podnět ke zlepšení, chcete podat stížnost nebo jste s našimi službami naprosto spokojení? Neváhejte se s námi o váš názor podělit. Budeme se jím zabývat co nejdříve, zpravidla vše vyřídíme do 30 dnů. Pokud budeme potřebovat více času, budeme vás informovat o předpokládané době vyřízení.

Můžete nás kontaktovat telefonicky na 958 888 111 nebo e-mailem na info@pojistovnacs.cz.

Jak postupovat při podání stížností:

 • Stížnost můžete podat:
  • písemně na adresu Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, nám. Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
  • e-mailem na info@pojistovnacs.cz
  • telefonicky prostřednictvím klientské linky 958 888 111
  • osobně na kterékoliv pobočce České spořitelny či u našich externích partnerů (seznam kontaktů najdete zde
 • Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo stížnost podává a co je jejím obsahem nebo čeho se domáháte. Nevyplývají-li z ní tyto skutečnosti nebo je-li k řádnému vyřízení stížnosti třeba doložit další doklady, vyzveme vás k doplnění stížnosti či doložení potřebných dokladů. Pokud stížnost nedoplníte nebo nedoložíte potřebné doklady, vaši stížnost odložíme.
 • Na vyřízení vaší stížnosti máme 30 kalendářních dnů od data jejího přijetí v sídle Pojišťovny České spořitelny. O výsledku stížnosti vás budeme písemně informovat.
 • Máte také právo obrátit se se svojí stížností na náš postup na Českou národní banku, která vykonává dohled v pojišťovnictví.

Řešení sporů:

 • Spory z pojistné smlouvy řeší příslušné soudy České republiky.
 • Jste-li spotřebitel, tak k rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je příslušný též:
 •  Pokud jste uzavřel pojistnou smlouvu jako spotřebitel on-line (např. prostřednictvím internetového bankovnictví Servis 24) můžete k případnému mimosoudnímu řešení sporu využít platformu pro řešení sporů on-line dostupnou zde.