Služba SERVIS 24 v novém kabátě pro klienty Pojišťovny České spořitelny

31. 1. 2007

Od ledna 2007 nabízí služba SERVIS 24 České spořitelny pasivní operace v rámci Finanční skupiny České spořitelny. Nově zavedená služba SERVIS 24 – START umožní klientům Pojišťovny České spořitelny, kteří nemají běžný či sporožirový účet u České spořitelny, získat detailní informace o své pojistné smlouvě.

V rámci služby SERVIS 24 - START se klientům rozšiřuje možnost získat podrobné informace ke sjednanému životnímu pojištění, např. stav pojistné smlouvy, úhrada pojistného, výplata pojistného plnění.

U produktů flexibilního životního pojištění FLEXI, FLEXI INVEST a FLEXI JUNIOR má navíc pojistník možnost si ověřit stav kapitálové hodnoty pojistné smlouvy.

Službu si klienti mohou zřídit na kterékoliv pobočce České spořitelny a její zřízení a správa jsou zdarma. Služba SERVIS 24 – START umožní klientům přístup k informacím o svém životním pojištění kdykoli a kdekoli prostřednictvím internetové aplikace.