Finanční výsledky

 

Vývoj vybraných obchodních a hospodářských výsledků (tis. Kč)

Období k:31.12.201331.12.201431.12.201531.03.2016
Aktiva 30 877 537 32 686 701 32 249 001 32 047 135
Vlastní kapitál 3 225 270 3 543 822 3 621 322 3 675 949
Stav finančního umístění 28 364 959 30 093 911 29 227 791 29 520 843
Stav technických rezerv 25 616 623 26 791 114 26 247 670 25 880 054
Hospodářský výsledek za účetní období 792 052 855 121 790 038 186 885
Předepsané pojistné celkem 11 355 789 11 918 758 8 892 147 1 772 138
z toho životní pojištění 10 594 630 11 201 393 8 202 457 1 601 464
neživotní pojištění 761 159 717 365 689 690 170 674
Náklady na pojistná plnění celkem 6 832 405 7 837 144 6 146 685 1 267 383
z toho životní pojištění 6 635 313 7 635 905 5 932 814 1 215 163
neživotní pojištění 197 093 201 239 213 871 52 220
Počet uzavřených pojistných smluv (ks) 782 631 786 370 781 615 780 560
z toho životní pojištění 736 852 743 212 740 660 740 173
neživotní pojištění 45 779 43 158 40 955 40 387
Počet zaměstnanců pojišťovny (osob) 255 269 278 285

Vývoj předepsaného pojistného a tržního podílu
(Běžně placené životní pojištění - vždy k 31.3.)