Finanční výsledky

 

Vývoj vybraných obchodních a hospodářských výsledků (tis. Kč)

Období k:31.12.201331.12.201431.12.201530.06.2016
Aktiva 30 877 537 32 686 701 32 249 001 31 072 133
Vlastní kapitál 3 225 270 3 543 822 3 621 322 3 190 140
Stav finančního umístění 28 364 959 30 093 911 29 227 791 28 649 932
Stav technických rezerv 25 616 623 26 791 114 26 247 670 25 609 524
Hospodářský výsledek za účetní období 792 052 855 121 790 038 370 222
Předepsané pojistné celkem 11 355 789 11 918 758 8 892 147 3 565 453
z toho životní pojištění 10 594 630 11 201 393 8 202 457 3 232 200
neživotní pojištění 761 159 717 365 689 690 333 253
Náklady na pojistná plnění celkem 6 832 405 7 837 144 6 146 685 2 481 957
z toho životní pojištění 6 635 313 7 635 905 5 932 814 2 383 962
neživotní pojištění 197 093 201 239 213 871 97 995
Počet uzavřených pojistných smluv (ks) 782 631 786 370 781 615 780 048
z toho životní pojištění 736 852 743 212 740 660 740 132
neživotní pojištění 45 779 43 158 40 955 39 916
Počet zaměstnanců pojišťovny (osob) 255 269 278 286

Vývoj předepsaného pojistného a tržního podílu
(Běžně placené životní pojištění - vždy k 30.6.)