Finanční výsledky

 

Vývoj vybraných obchodních a hospodářských výsledků (tis. Kč)

Období k:31.12.201431.12.201531.12.201631.03.2017
Aktiva 32 686 701 32 249 001 30 518 146 31 339 330
Vlastní kapitál 3 543 822 3 621 322 3 848 076 4 086 251
Stav finančního umístění 30 093 911 29 227 791 27 283 037 28 779 197
Stav technických rezerv 26 791 114 26 247 670 24 215 144 23 878 950
Hospodářský výsledek za účetní období 855 121 790 038 1 030 569 239 160
Předepsané pojistné celkem 11 918 758 8 892 147 7 203 077 1 861 856
z toho životní pojištění 11 201 393 8 202 457 6 552 370 1 707 660
neživotní pojištění 717 365 689 690 650 708 154 197
Náklady na pojistná plnění celkem 7 837 144 6 146 685 5 796 558 1 217 803
z toho životní pojištění 7 635 905 5 932 814 5 620 997 1 172 674
neživotní pojištění 201 239 213 871 175 561 45 130
Počet uzavřených pojistných smluv (ks) 786 370 781 615 778 381 776 341
z toho životní pojištění 743 212 740 660 739 368 737 899
neživotní pojištění 43 158 40 955 39 013 38 442
Počet zaměstnanců pojišťovny (osob) 269 278 288 298

Vývoj předepsaného pojistného a tržního podílu
(Běžně placené životní pojištění - vždy k 31.3.)