Zajišťovna

 

Pojišťovna České spořitelny je zajištěna u Swiss Re

Společnost Pojišťovna České spořitelny má zajištěna svá rizika u druhé největší zajišťovny v objemu pojistného na světě – Swiss Re. Tato renomovaná společnost se sídlem v Curychu byla založena již v roce 1863 a dnes působí ve více než 20 zemích světa. Více informací na www.swissre.com.

Rezervy Pojišťovna České spořitelny investuje v souladu s platnou vyhláškou, jejíž dodržování podléhá kontrole Ministerstva financí ČR.