Základní právní informace

 

Pojišťovna České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B vložka 855

Rozhodnutím Ministerstva financí (č.j. :322/16811/2002), jako orgánu státního dozoru v pojišťovnictví ve smyslu § 42 odst. 5 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů bylo Pojišťovně České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group uděleno povolení k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti na území České republiky.

Stanovy společnosti (pdf ke stažení)

Sídlo centrály: Náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČ: 47452820
DIČ: CZ47452820
DIČ pro DPH: CZ699000955, člen skupiny
Akcionáři: 90 % VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
5 % Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
5 % Česká spořitelna, a.s.
Vznik: 1. 10. 1992
Zahájení činnosti: 1. 1. 1993

Vedení společnosti

 • Generální ředitel - RNDr. Petr Zapletal
 • Náměstek generálního ředitele - Ing. Jaroslav Kulhánek
 • Náměstek generálního ředitele - Ing. Tomáš Vaníček
 • Náměstek gen. ředitele
  odpovědný za řízení divize pojištění a služeb — Ing. František Mareš
 • Ředitel úseku finančního - Mgr. Ing. Ondřej Martinek
 • Ředitel úseku řízení produktů - Ing. Petr Procházka
 • Ředitel úseku informačních technologií - Bc. Dušan Drdla
 • Ředitelka úseku bankopojištění - Mgr. Blanka Kolářová
 • Ředitel úseku externích sítí - Ing. Libor Mánek
 • Ředitel úseku pro klientský servis - Ing. Adam Bouška
 • Ředitel úseku podpory prodeje - Ing. Irena Rohlová
 • Ředitel úseku pojištění - Ing. Petr Kohoutek
 • Ředitel úseku řízení rizik - Mgr. Martin Schwarzbach