Průběh likvidace

Jakmile obdržíme hlášení pojistné události, ujímá se ho pracovník likvidace pojistných událostí – likvidátor.

V průběhu šetření pojistné události likvidátor ověřuje, zda jsou informace předané klientem úplné a dostatečné pro řešení pojistné události v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a příslušnými zákony. Nejsou-li předané informace úplné a dostatečné, likvidátor vyžádá jejich doplnění od klienta, ošetřujícího lékaře nebo příslušné instituce. Pokud ošetřující lékař nedodá požadované informace ve stanoveném termínu, informuje likvidátor klienta a požádá ho o zajištění chybějících údajů.

Jak dlouho trvá šetření pojistné události?

Pojišťovna je povinna ukončit šetření do 3 měsíců poté, co jí byla pojistná událost oznámena.

Poté, kdy má likvidátor k dispozici všechny údaje nutné k řešení pojistné události, přistoupí k výpočtu výše pojistného plnění. Také při tomto výpočtu postupuje v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a příslušnými zákony.

Výši pojistného plnění stanovenou likvidátorem před odesláním kontroluje revizor, který prověří postup likvidátora.

Po odsouhlasení revizorem klienta písemně informujeme o výsledku likvidace pojistné události a odesíláme pojistné plnění. V případě, že posíláme pojistné plnění složenkou na adresu klienta, trvá její doručení Českou poštou obvykle týden až deset dnů.

Mohlo by vás také zajímat