Spočítat na míru

Nastavte si pojištění podle svých představ.

Více informací o pojištění

Proč zvolit FLEXI životní pojištění

  • FLEXI poskytuje široké pojistné krytí pro případ nemoci i úrazu
  • umožňuje kombinovat a měnit sjednaná rizika dle vaší aktuální situace
  • zajistí vás pro případ vážných životních situací (jako trvalé následky úrazu, invalidita či velmi vážná onemocnění)
  • navíc můžete získat bonus za věrnost a za bezeškodní průběh
  • získáte zdarma pojištění rizikových rekreačních sportů na 30 dní v roce
let
 
 
 

Pojistná částka (nejvyšší možná částka, kterou vám pojišťovna vyplatí, pokud nastane pojistná událost)

close
Přizpůsobte si částky
dle svých potřeb...

Všechny částky můžete upravit, výše pojistného bude automaticky přepočítána.

Kč jednorázově information Finanční zajištení blízkých v tíživé životní situaci, pokrytí úvěrů či hypoték.
V případě smrti pojištěného pojišťovna vyplatí oprávněné osobě pojistnou částku platnou ke dni úmrtí nebo kapitálovou hodnotu platnou ke dni nahlášení pojistné události, je-li vyšší.
    
arrowMinimální částka je 10 000 Kč
 
Kč jednorázově information Zabezpečení blízkých při nečekané události.
V případě úmrtí při dopravní nehodě vyplatíme dvojnásobek sjednané pojistné cástky, maximálně však 1 milion navíc.
    
 
Kč jednorázově information Pojistné plnění pomůže s finančními náklady na změnu životního stylu (např. bezbariérový přístup).
Lze sjednat pro všechny stupně invalidity a na různé pojistné částky.
    
 
Kč jednorázově
 
Kč jednorázově
 
 
Kč jednorázově information Pokrytí výpadku příjmu při léčbě. Získání finančních prostředků na úhradu zdravotních pomůcek, doplňkové léčby, rehabilitací apod.
Kompletní varianta zahrnuje pojištění pro 33 diagnóz.
    
 
Kč jednorázově information Pojistné plnění pomůže s úhradou finančních nákladů spojených se změnou životního stylu (koupě automobilu, přebudování bytu na bezbariérový atd.).     
 
Kč/den information Při úrazu s dobou léčení alespoň 8 dnů vám pojišťovna vyplatí sjednanou částku za každý den léčení úrazu, a to od prvního dne, včetně sobot, nedělí a svátků. Nemusíte být v pracovní neschopnosti.     
 
Kč/den information Pojistné plnění nahrazuje ušlý příjem při pobytu v nemocnici nebo slouží k úhradě nákladů za nadstandardní pokoj či péči.
V případě hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci trvající min. 24 hodin vyplatí pojišťovna sjednanou částku od prvního dne hospitalizace za každý započatý den hospitalizace, max. za 730 dnů.
    
 
Kč/den information Dorovnává rodinný rozpočet v době pracovní neschopnosti.
V případě pracovní neschopnosti z důvodu nemoci vyplatí pojišťovna sjednanou částku od 15. dne do ukončení pracovní neschopnosti.